Describe with some detail the one theory you like the most

Maslow – hierarchy of needs: Denne model/metode er den mest interessante fordi den er så menneskelig som den er. De 5 behov er ligeså meget 5 faser menneskets går igennem i livet og de er på en eller anden måde alle sammen afhængige af hinanden. Dækker man ikke behov nummer 3, så er det rigtig svært at dække behov nummer 4. Det samme sker når man arbejder i faser med vandfaldsmodellen, hvor man ikke kan starte step 4 før step 1 er færdigt. XOXO Lou

Specify 4 generic risk for any report writing project

Risikostyring: De største projekt skandaler er opstået, fordi projektlederen ikke har haft taget højde for ændringer i omverdenen i løbet af projektets gennemførelse. Det værste man kan gøre, er at overse de udefrakommende begivenheder, som vælter et projekts gennemførelse. Derfor er det vigtigt at man tænker det værst tænkelige scenarie ind i projektet. Et overdrevet eksempel kunne være: Hvilken nytte er der i at lave en letbane, hvis kunderne forsvinder pga. en bombe i Odense? Når man skal tænke over de scenarier som kan have indflydelse på projektet, så er det vigtigt at tænke ud af boksen for at kunne agere på andre ting end de mest almindelige ting, som kunne være at projektet er forsinket. Man skal have i tankerne at der kan ske det værst tænkelige, såsom personudskiftninger eller en dramatisk begivenhed eksempelvis. Alt dette samles i en risikoanalyse. Dette er en risikoanalyse for at skrive en rapport:     XOXO Lou

What is quality management in a project scenario?

Quality Management er et middel til at opnå større konkurrencedygtighed og succes. Målsætningen med denne ledelsesform er at forbedre kundernes tilfredshed gennem systematisk bestræbelse på at forbedre kvaliteten af alle processer, produkter, ydelser og til sidst de medarbejdermæssige ressourcer i virksomheden. Man ønsker at lave små forbedringer hele tiden, for at kunne forbedre konkurrenceevnen konstant. Små skridt i den rigtige retning frem for store ændringer der bringer en virksomhed i store problemer ofte. Selve fundamentet bygger på løbende ændringer som skal styrke kvalitetssikringen. Kvalitetssikring: Kvalitetssikring handler om at kontrollere projektprocesserne, som fører til de faktiske leverancer. Kvalitetssikring er en vigtig faktor for at lykkedes med et projekt og vellykket resultat i sidste ende. Målet ved brug af metoden, er at sikre, at gennemførelsen og resultaterne er den rigtige kvalitet og at projektet er leveret til tiden. Det er derfor vigtigt at have klare og forstående beskrivelser af et projekt for at kvaliteten stemmer overens med det ønskede. Kvalitetssikring skal synliggøre dårlig kvalitet og derefter foreslå konkrete forbedringer. XOXO Lou

I you where setup a project team of 5 employees, what DISC mix would you prefer?

For at skabe det bedste arbejdsmiljø og workflow, så er det en god idé at inddrage forskellige personligheder til et projekt, så alle kompetencer og behov bliver dækket. Nogle er gode til at være kreative hvor andre måske er gode til at udføre marketingsarbejde. DiSC er blevet brugt til at hjælpe folk med at arbejde mere effektivt med hinanden. Man lærer at relatere mere til andre mennesker, når man arbejder sammen med forskellige personligheder med forskellige synspunkter. DiSC personlighedstesten viser resultatet af de zoner man føler sig naturligt tilpas i. Men det betyder ikke, at man ikke kan forholde sig til noget i en anden zone, det vil bare tage længere tid og det kan have en indflydelse på en gruppe med forskellige DiSC profiler. Hvis man skal vælge nogle konkrete profiler, ville det være I og S – influence og steadiness. Disse to faktorer er begge sociale og mennesker med disse 2 profiler vil have lettere ved at interagere med andre mennesker i et projekt. XOXO Lou

PERT metoden

PERT er et værktøj man bruger i forbindelse med projektledelse. Den bruges til at skemalægge, organisere og koordinere opgaver i et projekt. Det står for Program Evaluation Review Technique. Foroven ses et PERT diagram, som repræsentere begivenheder eller milepæle i projektet hvor alle de tasks der er for projektet er linket dertil. Diagrammet viser hvordan de forskellige tasks skal løses. Eksempelvis nummer 1, 2, 4, 8 og 10 laves som en sekvens for at noget nyt kan startes på. De tasks der skal laves mellem 1 og 2 og 1 og 3 skal også laves som en sekvens, men her er der ikke krav om ressourcer eller bestemt tidspunkt hvor det skal være færdigt. XOXO Lou

Kravs specificering

Kravsspecificering: At lave en kravs specificering styrker forholdet mellem kunden og ”udvikleren” idet at kravene er en slags afstemning mellem personen der har fået idéen og til dem som skal lave det hele. Det er en større opgave at skulle opfylde alle kundens krav, men opfyldes dette, skaber det en god balancegang mellem kunden og ”udvikleren”. Hvordan skrives en kravspecifikation? Vi laver her et eksempel på en kravs specifikation for et par ved navn Kim og Birthe på henholdsvis 28 og 31 år der ønsker at bygge et nyt hus. Dette er første gang de skal bo i hus og maksbudget ligger på 5.399.000 millioner. Byggegrunden er købt og betalt. Boligen skal bygges fra bunden med hjælp fra håndværkere og andre leverandører. Denne kravspecifikation skal være udførlig, da man som udgangspunkt skal prøve at forklare sin plan til mennesker der ingen erfaring har. Helt specifikt skal den udvikles til et dokument der i sidste ende vil spare Kim og Birthe penge, forhindre fejl og forbedre enigheden om hvad der skal forventes som slut resultat. Det første der skal tages fat på er behovsanalysen. Hvad ønskes der ved opbygningen af det nye hus? Der ønskes et moderne minimalistisk hus med en…

Hvad er DiSC?

Hvad er DiSC? Det er en metode, som bruges til at lave personprofiler i danske virksomheder. Profilen laves på en nem måde og derfor er der mange der benytter sig af metoden. Man krydser af i et spørgeskema som nedenfor og bliver ud fra svarene placeret i forhold til de 4 faktorer som indgår i DiSC profilen – Dominans, indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed (C-Compliance). En DiSC profil beskriver en persons adfærd i en bestemt situation og derfor handler det om at krydse af i spørgeskemaet, hvad der passer bedst på en selv. Her ses min egen personlige DiSC profil: Man giver én rød finger og én grøn finger ud fra de 4 sætninger der er i hver kasse. Man vælger dem som passer bedst på en selv. https://www.123test.com/disc-personality-test/ ”You are responsive to challenges in a practical, realistic and enthusiastic manner. You are a fact orientated person capable of providing help based on solid information. 
You are assertive, self-sufficient and individualistic 
People are likely to perceive you as being rational and creative at the same time.”   XOXO Lou

Motivational theories

Maslow – hierarchy of needs: Denne model består af en behovspyramide, som dækker 5 forskellige menneskelige behov. Disse behov er nogle som vi mennesker altid vil stræbe efter at opfylde. Det starter i bunden med de fysiske behov og strækker sig op til toppen af pyramiden hvor de selvrealiserende behov ligger og det er her man får mere overskud til eksempelvis udvikling. Behovspyramiden hjælper en leder i den retning hvor man lettere forstår hvordan ens medarbejdere bliver motiveret til at arbejde med noget. Det fysiske behov – det nederste i pyramiden som de fleste mennesker gerne vil have dækket og allerede har dækket. Det er behovet for de mest basale ting for menneskets hverdag, såsom ikke at sulte og mangle søvn. Tryghedsbehovet – det ligger lidt i ordet, at det handler om sikkerhed, stabilitet og frihed. Når dette behov er dækket, så er der ikke nogle bekymringer at komme efter. Det sociale behov – dette behov dækker over at man skal kunne trives og have lyst til at udvikle sig som menneske og for at det kan ske, skal det sociale behov dækkes. Det er det aller vigtigste behov når man taler om personlighed og eksempelvis glæde. Dækkes dette behov…

Hvad er HR Management?

HR management står for Human Ressource Management og går ud på, at man prøver på bedste vis, at maximere dygtigheden hos medarbejderne i en virksomhed. Man ønsker at integrere hver enkelte medarbejders behov og personlige ressourcer i arbejdet. I det at det handler meget om mennesker og personlighed, så forbinder man ofte HRM med de populære ”mus” samtaler som foregår mellem medarbejder og chef på en arbejdsplads. Derudover forbindes HRM også med personlighedstests og tilfredshedsundersøgelser. HR i projekter: I et projekt er den vigtigste rolle, teamet. Når man skal planlægge HRM skal man sørge for at få identificeret alle projekt rollerne og de ansvarsområder der må være. Hvor møder man HR folk? Et eksempel på hvor jeg personligt har mødt en HR ansat, var til jobsamtalen angående min praktikplads hos Kompan A/s. Til mødet deltog en HR medarbejder, hvis funktion var at organisere aftalen om mødet og selve det fysiske møde med mig.   XOXO Lou